• czarnykotstudio-01prawo karne (w szczególności obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych,
    jak również reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwami),
  • prawo karne wykonawcze,
  • prawo wykroczeń,
  • prawo cywilne (w szczególności postępowania odszkodowawcze, sprawy związane
    z regulacją stanów prawnych nieruchomości),
  • prawo gospodarcze i handlowe (w szczególności pomoc w dochodzeniu szeroko pojętych roszczeń z tytułu zawartych umów gospodarczych, bieżąca obsługa prawna firm),
  • prawo stowarzyszeń,
  • prawo rodzinne (w szczególności w sprawy rozwodowe, podziały majątków),
  • prawo spadkowe (w szczególności postępowania dotyczące działu spadku, w skład których wchodzą nieruchomości),
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (w szczególności sprawy związane
    z ustalaniem prawa do rent i emerytur, jak również sprawy związane
    z odszkodowaniami od organów rentowych za zdarzenia ubezpieczeniowe, wypadki
    w pracy oraz choroby zawodowe),
  • prawo administracyjne (ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz ochrony środowiska),
  • prawo zamówień publicznych.

Zapraszam, wspólnie wypracujemy najlepsze rozwiązania Państwa problemu.

Z poważaniem,

Bartosz Żabierek

adwokat