• czarnykotstudio-01prawo karne (w szczególności obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych,
  jak również reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwami),
 • prawo karne wykonawcze,
 • prawo wykroczeń,
 • prawo cywilne (w szczególności postępowania odszkodowawcze, sprawy związane
  z regulacją stanów prawnych nieruchomości),
 • prawo gospodarcze i handlowe (w szczególności pomoc w dochodzeniu szeroko pojętych roszczeń z tytułu zawartych umów gospodarczych, bieżąca obsługa prawna firm),
 • prawo stowarzyszeń,
 • prawo rodzinne (w szczególności w sprawy rozwodowe, podziały majątków),
 • prawo spadkowe (w szczególności postępowania dotyczące działu spadku, w skład których wchodzą nieruchomości),
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (w szczególności sprawy związane
  z ustalaniem prawa do rent i emerytur, jak również sprawy związane
  z odszkodowaniami od organów rentowych za zdarzenia ubezpieczeniowe, wypadki
  w pracy oraz choroby zawodowe),
 • prawo administracyjne (ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz ochrony środowiska),
 • prawo zamówień publicznych.

Zapraszam, wspólnie wypracujemy najlepsze rozwiązania Państwa problemu.

Z poważaniem,

Bartosz Żabierek

adwokat