czarnykotstudio-01Ukończyłem studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przed rozpoczęciem aplikacji adwokackiej zdobywałem doświadczenie w organach administracji publicznej. W czasie aplikacji pracowałem w renomowanej kancelarii pod okiem doświadczonego praktyka. Każdego dnia stykałem się z szerokim spektrum spraw,
w tym w wielu wypadkach niekonwencjonalnych, wymagających nieszablonowego podejścia i intuicji. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwokackiego, zostałem członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.